Matkakertomus siirtolaistyön maasta 0

Lue Lea Rankisen kuvareportaasi Thaimaan matkalta ja Ilkka Alarodun kertomus Tonnikalatehtaan tyttö. Lue myös artikkeli matkan tarkoituksesta.

Thaimaan matka tarjosi meille, S-ryhmän porukalle, mahdollisuuden keskustella ensin työntekijöiden kanssa, sitten tehtaiden johdon ja lopuksi ministeriöiden edustajien kanssa. Yksi matka ei asioita muuta, mutta olen ylpeä siitä, että edistämme läpinäkyvyyttä ja yritämme vaikuttaa asioihin laajemmin.

Thaimaan matkalla tapasimme siirtolaistyöntekijöitä, tavarantoimittajia ja hallinnon edustajia. Matkan kaikissa tapaamisissa keskityttiin tehtaiden työntekijöiden ja erityisesti siirtolaistyöntekijöiden työolosuhteiden parantamiseen.  Tilanne Thaimaassa on parantunut muun muassa minimipalkkojen suhteen, mutta työtä riittää vielä erityisesti työntekijöiden tasa-arvoisessa kohtelussa työpaikoilla.

Siirtolaistyöntekijöiden vieraana

Matkan ensimmäinen vierailu siirtolaistyöntekijöiden verkoston kokoukseen oli tärkeä avaus ja tunteita herättävä molemmin puolin. Se avasi meille hyvin konkreettisesti millaisia ongelmia työntekijät arjessaan kohtaavat.

Saimme mahdollisuuden keskustella työntekijöiden kanssa ilman työnantajan läsnäoloa. Keskustelimme asioista, mihin siirtolaistyöntekijät toivovat parannusta ja mitä viestiä he toivovat meidän vievän eteenpäin tehtaiden johdolle.  Selkeä viesti oli, että siirtolaistyöntekijöille tärkeintä on tasa-arvoinen kohtelu työpaikoilla. Tätä viestiä lupasimme välittää eteenpäin. Maahantuloprosessissa on myös paljon parannettavaa, sillä tällä hetkellä työntekijät joutuvat maksamaan jopa kymmenen viikon palkan suuruisia summia välittäjille päästäkseen maahan.

Työntekijöiden terveisiä tavarantoimittajille

Seuraavat kaksi päivää keskityimme tavarantoimittajavierailuihin.  Työntekijöiden luona vierailun ansiosta osasimme keskittyä paremmin oleellisiin asioihin kuten maahantuloprosessiin, työntekijöiden tasa-arvoiseen kohteluun, asumis- ja terveydenhuoltojärjestelyihin sekä työaika- ja palkkauskysymyksiin.  Jo se tieto, että olemme käyneet tapaamassa siirtolaistyöntekijöitä, oli monelle tehtaan johdon edustajalle yllätys.

Tehtaissa, joissa on tehty kolmannen osapuolen toteuttamia valvontakäyntejä, tietoisuus vastuullisuusasioista on hyvä ja asiat ovat edenneet oikeaan suuntaan.  Parannettavaa riittää vielä, mutta tavoite on yhteinen eli työolosuhteita parannetaan jatkuvasti.

Oleellista on, että kaikki sitoutuvat kansainvälisiin valvontamalleihin kuten SA 8000, BSCI, SEDEX. Tavarantoimittajat haluavat vastata asiakkaiden odotuksiin ja näin ollen yhdistämällä vastuullisuusasiat kaupallisiin neuvotteluihin muutoksia saadaan nopeammin aikaiseksi kuin lainsäädännön kautta.

Ministeriöiden tapaaminen vaati rohkeutta

Myöhemmin viikolla oli vuorossa tapaaminen ulkoministeriössä. Edelliset päivät olivat olleet työtä ruohonjuuritasolla ja nyt vuorossa oli keskustella matkan aikana tekemistämme havainnoista hallinnon edustajien kanssa.

Tapaaminen oli laajempi mitä osasimme odottaa, sillä neuvotteluhuoneessa meitä odotti neljän eri ministeriön edustajat kiinnostuneina kuulemaan kysymyksiämme. Kysyimme, miten Thaimaan hallinto nykyisin valvoo työolosuhteita ja maahantuloprosessia, ja mitä suunnitelmia heillä on tilanteen parantamiseksi.  Otimme keskustelussa esille myös raportoidut ongelmat pakkotyöstä kalastusaluksilla. Mielestäni tämä tapaaminen vaati meiltä eniten rohkeutta. Uskalsimme ottaa avoimesti esille hallinnon kannalta kiusallisetkin kysymykset kuten korruption.

Jokainen voi osaltaan edistää asioita

Matkalta palattuani olen miettinyt, että muuttuiko mikään? Kukaan toimija ei voi yksin ratkaista siirtotyöläisten oikeuksiin liittyviä asioita, mutta jokainen taho voi omalta osaltaan viedä asiaa eteenpäin. Thaimaan hallinnon rooli on tukea yrityksiä työelämän oikeuksien parantamisessa ja maahantuloprosessin kehittämisessä. Kaupalliset toimijat voivat sopia yhteisistä pelisäännöistä sitoutumalla kansainvälisiin valvontamalleihin ja tehtaiden johto voi parantaa kommunikaatiota tehtaan johdon ja työntekijöiden välillä esimerkiksi tekemällä yhteistyötä siirtolaistyöntekijöiden verkoston kanssa.

Muutokset Thaimaan työolosuhteissa ja työntekijöiden oikeudenmukaisessa kohtelussa nähdään jatkossa niin yksittäisten tehtaiden valvontaraporteista kuin kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisen työjärjestön ILO:n raporteista.  Yksi muutos on kuitenkin selkeä ja siitä olen erittäin ylpeä. Me yritämme vaikuttaa, olemme valmiita tekemään enemmän kuin mihin perinteisesti yksittäisen yrityksen vastuu ulottuu ja edistämme läpinäkyvyyttä. Vastuullisuuden varmistamiseksi pitkissä hankintaketjuissa riittää työtä, mutta olemme oikealla tiellä.

infokuva

Teksti ja kuva: Lea Rankinen, S-ryhmän vastuullisuusjohtaja

Mitä mieltä sinä olet?