Laatuvaatimuksia kalojen puolesta 0

S-ryhmässä on useamman vuoden ajan ollut käytössä vastuullisuuskriteerit kalatuotteiden valikoimille ja hankinnalle. S-ryhmän ruokakauppojen valikoimiin ei hyväksytä uhanalaisia kaloja. Kotimaisen kalan tarjontaa puolestaan pyritään lisäämään.

S-ryhmässä on laadittu omat laatukriteerit kalatuotteille, koska ylikalastus ja kestämättömät kalastusmenetelmät ovat maailman merillä tavallinen ongelma. Ensimmäisen kerran kriteerit laadittiin vuonna 2009 ja viimeisin iso päivitys niihin tehtiin keväällä 2012.

Jopa 85 prosenttia maailman kalakannoista on kestävyyden rajoilla tai ylikalastettuja. Jotta kalaa olisi saatavilla tulevaisuudessakin, olemme S-ryhmässä linjanneet, että ruokakauppojen ja ketjuravintoloiden valikoimiin ei hyväksytä kaloja uhanalaisista, vaarantuneista tai ylikalastuksen kohteena olevista kalakannoista. Emme myöskään hyväksy ympäristölle haitallisten kalastustapojen kuten dynamiitin tai myrkyllisten aineiden käyttöä kalojen pyynnissä.

Tietoa eri lähteistä

Kalalajien tila eri alueilla vaihtelee suuresti. Saman lajin kanta voi toisaalla olla vahva, toisaalla hyvinkin heikko. Jotkut kalastusmenetelmät voivat vaarantaa kalakantoja enemmän kuin toiset. Tämän vuoksi olemme asettaneet joillekin kalalajeille kalastusaluetta tai -menetelmää koskevia kriteereitä. Esimerkiksi makrillia emme hyväksy valikoimiin Välimeren alueelta, koska siellä sen kanta on vaarantunut.

Kalakantojen tilan selvittämiseen maailman merillä käytämme useita lähteitä kuten Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Kansainvälisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n (International Union for Conservation of Nature), Mertensuojelujärjestö MSC:n (Marine Conservation Society) ja WWF:n kuluttajan kalaoppaan tietoa. Useita lähteitä hyödyntämällä saamme riittävän tarkkaa tietoa kalatuotteiden hankinnan pohjaksi, jotta voimme muodostaa oman kalavalikoimia koskevan kriteeristömme.

Myös kasvatetulle kalalle on omat vaatimuksensa, koska kalankasvatukseen erityisesti trooppisilla alueilla liittyy ympäristöhaittoja. Siksi edellytämme trooppisilta kasvatetuilta kalatuotteilta ympäristöasiat huomioivaa sertifikaattia.  Käytännössä linjaus tarkoittaa sitä, että jos tuotetta ei vaatimusten mukaisesti ole saatavilla, sitä ei löydy S-ryhmän ruokakaupoista.

Enemmän lähikalaa

S-ryhmän ruokakaupan tavoitteena on, että asiakkaille voitaisiin jatkossa tarjota entistä tuoreempi ja monipuolisempi valikoima kotimaista läheltä tulevaa kalaa, kuten kuhaa, siikaa, ahventa ja muikkua. Kotimaisen lähikalavalikoiman parantamiseksi tarvitaan lisää tarjontaa kotimaisesta lähellä kalastetusta meri- ja järvikalasta.

Kuva: Lauri Mannermaa 

Teksti: Sanni Pekkala, kehityspäällikkö, S-ryhmän vastuullisuus- ja osuustoimintayksikkö

Mitä mieltä sinä olet?