Oiva-raportit asiakkaiden nähtäville 0

Mikä Oiva on?

  • Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira koordinoi Oiva-järjestelmää, jota toteuttavat kuntien elintarvikevalvojat.
  • Oiva-järjestelmä otettiin käyttöön 1.5.2013. Tällä hetkellä Oiva-tarkastusten piiriin kuuluvat elintarvikemyymälät ja -kioskit, ravintolat, kahvilat, grillit, pubit, pikaruokapaikat, lounasravintolat sekä suurkeittiöt.
  • Eviran mukaan Oiva laajenee vaiheittain kaikkiin elintarvikealan yrityksiin vuoteen 2015 mennessä.
  • Lue lisää: Oivahymy.fi

Eviran koordinoima Oiva-järjestelmä lisää elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää valvontakäytäntöjä. Oiva-raportit ovat kuluttajien nähtävillä osoitteessa www.oivahymy.fi sekä vuoden 2014 alusta lähtien esillä tarkastetuissa kohteissa sisäänkäynnin yhteydessä, ilmoitustaululla tai muussa vastaavassa paikassa, jossa raportti on helposti asiakkaan luettavissa. S-ryhmän ruokakaupoissa tarkastusraportti löytyy yleensä ilmoitustaululta, joka on suunniteltu asiakasviestintää varten.

Jos yritys markkinoi elintarvikkeita internetissä, tulee Oiva-raportit liittää tai linkittää yrityksen verkkosivuille 1.7.2014 mennessä.

Oiva-järjestelmässä arvioidaan elintarvikealan toimijan omavalvonnan toimivuutta ja toteutumista. Elintarvikevalvojat tarkastavat elintarvikehygieniaan ja tuoteturvallisuuteen vaikuttavia asiakokonaisuuksia, esimerkiksi elintarvikkeiden ja kylmälaitteiden lämpötilahallintaa, hygieniaa sekä tilojen ja laitteiden puhtaanapitoa.

Oiva yhtenäistää valvontaa

Oiva perustuu nykyiseen elintarvikelainsäädäntöön. Oivan tavoitteena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä, kun tarkastukset tehdään Eviran laatimien Oiva-arviointiohjeiden pohjalta. Tarkastusten yhtenäisyys elintarvikevalvonnassa ei vielä ole täysin toteutunut, sillä joissakin tapauksissa valvojilla on erilaisia näkemyksiä, vaikka Eviran ohjeet ovat kaikille samat.

Elintarvikemyymälät ja tarjoilupaikat ovat tähänkin mennessä toteuttaneet omavalvontaa, jota elintarvikevalvojat ovat tarkastaneet. S-ryhmän elintarvikemyymälät noudattavat myymäläkohtaista omavalvontasuunnitelmaa ja tekevät omavalvonnan kirjauksia tietopankkiin, joka on ollut avoin myymälää valvovalle tarkastusviranomaiselle myös ennen Oiva-järjestelmään siirtymistä. Elintarvikevalvojat voivat näin tarkastaa myymälän toteuttamaa omavalvontaa muun muassa lämpötilaseurannan tulosten osalta suoraan tietokannasta.

Arviointitulokset hymiöinä

Jokaiselle tarkastetulle asiakokonaisuudelle annetaan arvosana hymiönä. Oiva-hymiöitä on neljänlaisia: oivallinen, hyvä, korjattavaa, huono. Jos tulos on oivallinen, niin toiminta on vaatimusten mukaista. Kun tuloksena on hyvä, niin toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Korjattavaa-hymiö kertoo, että toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa, jonka jälkeen elintarvikevalvoja tekee uusintatarkastuksen.

Oiva-hymy hyytyy viivanaamaksi, jos esimerkiksi helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on koru, jota ei ole peitetty suojavaatetuksella. Niinpä pakkaamatonta kalaa tai lihaa käsittelevän palvelumyynnin henkilön tai keittiöhenkilökunnan pitää ottaa korut pois tai peittää ne suojapäähineellä, suojakäsineillä tai muilla suojavaatteilla. Epäkohdat on korjattava määräajassa, jonka jälkeen elintarvikevalvoja tekee uusintatarkastuksen.

Jos tuloksena on huono, on toiminnassa epäkohtia, jotka vaaranta­vat elintarviketurvallisuutta tai johtavat ku­luttajaa oleellisesti harhaan. Epäkohdat on korjattava välittömästi ja myös tässä tapauksessa elintarvikevalvoja tekee uusintatarkastuksen.

Oiva-raportin Huomiot-kohtaan elintarvikevalvoja kirjaa, miksi jokin kohta on todettu oivallista heikommaksi, esimerkiksi ”siisteydessä pieniä epäkohtia” tai ”siivousvälineet huonossa kunnossa”.

Tulos määräytyy heikoimman  mukaan

Oiva-tarkastuksen loppuarvosana määräytyy tarkastettujen kohtien heikoimman arvosanan perusteella. S-ryhmässä on kiinnitetty erityistä huomiota myymälän takatilojen siisteyteen. Jos siivouskaappi tai henkilökunnan pukuhuone on epäsiisti, niin myymälän kokonaisarvosana kapenee leveimmästä hymystä.

Lisäksi raportissa näkyy kahden edellisen Oiva-tarkastuksen lopputulos, jos samassa paikassa on tehty useampia Oiva-tarkastuksia.

Kun raportissa on hymyilevä Oiva eli tulos on hyvä tai oivallinen, on yrityksen elintarviketurvallisuus kuluttajan kannalta hyvä.

Elintarvikevalvojat ovat ehtineet tehdä Oiva-tarkastuksia vain osassa valvonnan piirissä olevissa toimipaikoissa. Tähän mennessä esimerkiksi S-ryhmän elintarvikemyymälöistä vasta noin puolet on saanut Oiva-raportin. Niinpä ei pidä ihmetellä, jos Oiva-raporttia ei vielä löydykään vuoden 2014 alussa kaikista elintarvikemyymälöistä ja tarjoilupaikoista.

 

Alla esimerkkinä Riihimäen Prisman Oiva-raportti.

Kuvat: Evira

Teksti: Riitta Tynnilä, omavalvontavastaava, S-ryhmän päivittäistavarakaupan ketjuohjaus

Mitä mieltä sinä olet?