S-ryhmän oma merkki -tuotteissa on tieto alkuperämaasta 0

Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia tuotteiden ja varsinkin niiden sisältämien raaka-aineiden alkuperästä. Siksi S-ryhmän oma merkki -elintarvikkeiden pakkauksiin päätettiin jo vuonna 2011 ryhtyä merkitsemään vähintään pääraaka-aineen alkuperämaatieto. Näin kuluttaja voi ostotilanteessa helposti yhdellä vilkaisulla todeta alkuperän ja tehdä myös sen perusteella valintansa. Tällä hetkellä alkuperätieto on jo lähes 90 prosentissa tuotteista. S-ryhmän ruokakauppojen omia merkkejä ovat Kotimaista, Rainbow ja X-tra tuotemerkit.

Kun alkuperäprojektimme ja pakkausmerkintöjen uusiminen oli jo täydessä vauhdissa käynnissä, valmisteilla oli myös uusi EU:n elintarviketietoasetus. Sen mukanaan tuomat vaatimukset alkuperätiedon merkitsemisestä elintarvikepakkauksiin ovat vielä luonnosvaiheessa, mutta ne jäävät vaatimuksissa vaatimattomammalle tasolle kuin oman päätöksemme mukaiset merkinnät. Alkuperämaamerkinnöissä voimme sanoa olevamme todellisia edelläkävijoitä ja tiedämme, mitä merkintöjen laittaminen pakkauksiin asti elintarvikeketjussa edellyttää.

Oma merkki -tuotteet jaettiin kolmeen ryhmään alkuperämerkinnän haasteellisuuden mukaan. Lähtökohtanamme oli aina kuluttajalähtöisyys ja se, ettemme johda kuluttajaa harhaan vapaaehtoisilla merkinnöillä. Pyysimme kaikkia tavarantoimittajiamme myös varmistamaan heidän valmistamiensa tuotteiden pääraaka-aineiden alkuperän.

Helpoimpia tapauksia olivat tuotteet, joiden pääraaka-aine oli selkeä ja sen alkuperä pysyi aina samana. Alkuperämaatieto oli helppo lisätä ainesosaluetteloon tai kertoa se erillisellä lauseella. Haasteita aiheuttivat tuotteet, joissa pääraaka-aine on seos useammasta maasta peräisin olevasta raaka-aineesta sekä tuotteet, joiden pääraaka-aineen alkuperä vaihtelee satokausivaihteluista tai muista syistä.

Linjasimme, että toimittaja voi käyttää seoksissa vain kahdesta maasta peräisin olevia raaka-aineita, jolloin voimme käyttää alkuperämaiden kertomiseen erityistä lausetta. Vaihtuvat alkuperät tuotteen valmistaja merkitsee eräkohtaisesti pakkausprosessin aikana. Tämä edellyttää valmistajalta eräkohtaista raaka-aineen jäljitettävyyttä ja ylipäätään mahdollisuutta tulostaa pakkauslinjastolla muutakin kuin parasta ennen – tai viimeinen käyttöpäivä -merkinnät.

Kaikkien raaka-aineiden kohdalla maan merkitseminen alkuperäksi ei onnistu, ja silloin käytämme alkuperämerkinnässä maanosatasoa. Tällaisia raaka-aineita ovat tyypillisesti viljat, kaakao ja jotkin pähkinät.

Tässä vaiheessa, kun alkuperämerkinnät ovat meille jo rutiinia, laajennamme merkintöjä pääraaka-aineen lisäksi myös muihin oleellisiin raaka-aineisiin esimerkiksi tuotteen sisältämiin liharaaka-aineisiin.

Kuva: SOK Media

 

infokuva

Teksti: Marjatta Väisänen, ryhmäpäällikkö, tuotelaadun ohjaus, S-ryhmän päivittäistavarakaupan ketjuohjaus

Mitä mieltä sinä olet?