SOK hyvien kauppatapojen rekisteriin – mitä se tarkoittaa? 0

Lisätietoa EU:n Hyvien kauppatapojen periaatteista löydät täältä

Vuonna 2010 elintarvikeketjun toimijat – alkutuotanto, teollisuus ja kauppa – ryhtyivät EU:n komission aloitteesta rakentamaan itsesääntelymekanismia. Tavoitteena oli, että ketjun kilpailukyky saadaan säilytettyä samalla kun kuluttajan intressit tulevat huomioiduiksi. Aloite oli tervetullut:  elintarvikeketjussa on useita toimijoita, joiden intressit saattavat joskus olla erisuuntaisia.

SOK allekirjoitti jo alkuvuonna 2013 aiesopimuksen EU:n elintarvikeketjun hyviin kauppatapoihin liittymisestä. Aiesopimuksen allekirjoittaminen käynnisti arviointi- ja kehitystoimet, joiden jälkeen olimme valmiita rekisteröitymään ja sitoutumaan sovittuihin hyvän kauppatavan sääntöihin. Rekisteröityminen suoritettiin 5. toukokuuta 2014.

Luonteva päätös

Suomalaisten omistamalle osuuskaupalle on ollut helppo päätös sitoutua reilun pelin mukaiseen kauppaan. S-ryhmä ajaa jo oman rakenteensa puolesta kuluttajan ja asiakasomistajan asiaa ja tällä valtuutuksella meille on olennaista toimia yhteistyökumppaneidemme kanssa aina oikeudenmukaisesti ja reilusti.

Arvioimme viimeisen vuoden aikana oman toimintamme kriittisesti. Toimimmeko varmasti joka tilanteessa avoimesti, läpinäkyvästi ja sovitun mukaisesti? Tämä arviointi tehtiin yhtaikaa kilpailuoikeudellisen arvioinnin kanssa, sillä SOK asetettiin Suomessa lainsäädännöllä määräävään markkina-asemaan päivittäistavarakaupassa 1.1.2014 alkaen.

Hyvien kauppatapojen edellyttämä arviointi oli meille helppo tehtävä, sillä olemme noudattaneet lainsäädäntöä ja periaatteita jo aikaisemminkin. Oli kuitenkin luonnollisesti tärkeää varmistaa, että käytännön työssä ja arjessa todella toimimme sen mukaisesti, mitä olemme suunnitelleet ja sopineet. Haluamme asettaa riman korkealle ja olla luottamuksen arvoisia – näissäkin asioissa.

Luottamusta ja vilpitöntä mieltä

Elintarvikeketjun hyvät kauppatavat ovat EU-tasolla määritelty suhteellisen väljästi. Yleisiksi periaatteiksi on määritelty, että kuluttajan intressit tulee huomioida riittävästi, eri toimijoiden sopimusvapautta tulee kunnioittaa ja liikesuhteissa on noudatettava hyvää käytöstä.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että eri toimijoiden yhteistyön pitää olla niin ennustettavaa ja läpinäkyvää, että toinen osapuoli ketjussa voi uskoa toisen toimivan vilpittömin mielin. Osapuolten pitää siis voida lähteä siitä, että kun eri asioista neuvotellaan ja sovitaan, sopimukset pitävät – puolin ja toisin. Hyvät kauppatavat korostavat lisäksi sitä, että jokaisella yrityksellä on oikeus päättää omasta toiminnastaan ja strategiastaan. Toinen osapuoli ei saa hyödyntää esimerkiksi painostusta saadakseen itselleen perusteetonta etua.

Kuluttajan etua ajamassa

Suomalaisten kuluttajien omistaman osuuskaupparyhmän kannalta on hienoa nähdä, että hyvän kauppatavan periaatteina ovat aina kuluttajan intressit. Kauppatapojen perusajatus on siis yhtenevä S-ryhmän toiminta-ajatuksen kanssa: tuottaa asiakkaille ja asiakasomistajille konkreettisia etuja. S-ryhmän päivittäistavarakaupassa tämä näkyy kattavana palveluverkostona, laajoina valikoimina ja edullisina hintoina. S-ryhmän tehokkaan toiminnan kautta saavutettavat edut päätyvät aina kuluttajille – välistävetäjiä ei ole.

Hyvien kauppatapojen periaatteisiin rekisteröityminen alleviivaa sitä, että haluamme jatkossakin olla luotettavin ja paras yhteistyökumppani  – niin asiakkaillemme, kuin kaikille elintarvikeketjun toimijoille.

Mitä mieltä sinä olet?