Vastuullista marjakauppaa 0

Kotimaisten luonnonmarjojen sesonki lähestyy. Samalla lisääntyy myös keskustelu muualta Suomeen matkaavien marjanpoimijoiden työoloista ja –oikeuksista. Yle Uutiset Suora Linja uutisoi aiheesta maanantaina 2. kesäkuuta.

Me SOK:lla selvitimme maaliskuussa 2014 toteuttamallamme kyselyllä tavarantoimittajiemme metsämarjojen ja -sienten poiminnassa käyttämien kausityöntekijöiden työoloja. Kyselyllä halusimme varmistaa, että varsinkin ulkomailta tulevia työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Kysyimme tavarantoimittajilta muun muassa poimintatyötä tekevien työntekijöiden työehdoista ja työsopimuksista. Tekemämme kysely koski kotimaisia tuoreita metsämarjoja, niistä valmistettuja pakastemarjoja ja hilloja sekä metsäsieniä meille toimittavia yrityksiä ja heidän mahdollisia alihankkijoitaan.

Taustana kyselyllemme olivat Elintarviketeollisuusliiton (ETL) Luonnontuoteteollisuusyhdistyksen viime vuoden lopulla määrittelemät toimintatavat ulkomaisten marjanpoimijoiden kutsumiseen. Myös ulkoministeriössä on laadittu uudet ohjeet kausityöntekijöiden viisumivelvollisuudesta.

Ne yritykset, joiden alihankintaketjussa käytetään ulkomaisia marjanpoimijoita, vahvistivat SOK:lle edellyttävänsä, että edellä mainittuja ohjeistuksia noudatetaan. Kaikki yhteistyökumppanimme  kertoivat lisäksi, että he varmistavat ja valvovat omalta osaltaan, että näin tapahtuu.

Tappiolle ei saa jäädä

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus on alalla yleisesti sitova. Suurin osa poimijoista hyödyntää kuitenkin Suomen jokamiehenoikeutta, jolloin poimijat eivät aina ole työsuhteessa kutsuvaan yritykseen. Tällöin heidän ansionsa riippuu poimittujen marjojen määrästä ja niistä maksetusta hinnasta.

Jokamiehenoikeudella poimittujen marjojen myyntitulo on verotonta. Jos kuitenkin esimerkiksi työntekijän sairastumisen johdosta kävisi niin, että ulkomailta kutsutun marjanpoimijan tulot eivät riittäisi kattamaan kaikkia matkustukseen ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia, kutsujayrityksen on varmistettava, että poimija ei jää Suomessa työskentelyn jälkeen tappiolle. Ulkomailta saapuvat metsämarjojen poimijat tarvitsevat viisumia varten suomalaisen yrityksen kutsun. Ulkoministeriön luonnonmarjojen poimintaa koskevassa viisumiohjeessa edellytetään, että poimijoille on pyrittävä varmistamaan tehtyä työtä vastaavat poimintatulot: vähintään 30 euroa/päivä kulujen vähentämisen jälkeen.

Osuuskaupan tehtävänä on tietää ja valvoa, missä oloissa ja millä ehdoilla valikoimissamme olevat tuotteet syntyvät. Vastuullisuuden varmistaminen koskee myös tuttuja metsämarjojamme ja niiden poimijoita.

 

Artikkelikuva: Thinkstock

infokuva

Teksti: Sari Ristaniemi, laadunvarmistus- ja vastuullisuusyksikön ryhmäpäällikkö, S-ryhmän päivittäistavarakauppa

Mitä mieltä sinä olet?