Sujuvaa arkea: kyläkauppahanke tähtää maaseudun elinvoimaisuuteen 0

Millaista on kyläkaupan arki?

Kurkista tämän linkin takaa Artjärven Salen tunnelmiin viime kesän Kyläkauppapäivän alla.

Yhtälö on vaikea: kun väki vähenee maaseudulta, palveluiden yllä pitäminen on vaikeaa. Kun palvelut vähentyvät, ihmiset muuttavat entistä hanakammin kaupunkeihin. Päivittäistavarakauppa ry:n Kyläkauppahankkeen takana on oivallus siitä, että parhaimmillaan kyläkauppa on paikkakunnan sydän, joka pitää koko paikkakunnan vireänä. Siksi on tärkeää varmistaa, että pienet kaupat pysyvät elinvoimaisina.

Kyläkauppahankkeen seminaarissa Finlandia-talolla 10. helmikuuta pohdittiin malleja joilla voitaisiin varmistaa, että haja-asutusaleilla on tulevaisuudessakin kuntalaisille tärkeitä lähipalveluita.

”Lähipalveluiden merkitys on valtava koko kylän elinvoimaisuuden kannalta”, totesi liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko seminaarissa.

Yksityisiä ja julkisia palveluita saman katon alta

PTY:n puheenjohtaja, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine puolestaan kertoi, että kyläkauppojen määrä on laskenut noin kolmellakymmenellä vuosittain ja niitä on enää noin 300.

”Kaupalla on valmius ja ennen kaikkea tahtoa ryhtyä entistä syvempään yhteistyöhön haja-asutusalueiden, lähiöiden ja taantuvien taajamien lähipalveluiden kehittämiseksi”, totesi Laine puheenvuorossaan.

Kyläkauppahankkeen tavoitteena on uudistaa kyläkaupan toimintamallia siten, että alueiden asukkaille ja muille kyläkauppojen asiakkaille voidaan tarjota kannattavasti monipuolinen yksityisten ja julkisten palveluiden paketti.

Oheispalveluita arvostetaan

 Kyläkauppahankkeen yhteydessä toteutettiin kysely, jossa haettiin 1500 kuluttajan mielipide lähipalveluista. Tulos oli yksiselitteinen: kuluttajat kokevat lähipalvelut osaksi sujuvaa arkea.

”Lähikaupan oheispalvelut ovat tärkeitä kuluttajille. Tärkeimmiksi tällaisiksi palveluiksi oman arjen kannalta koettiin posti- ja pakettipalvelut, kierrätys, lääkejakelu ja polttoainejakelu. Lisäksi lähikauppa on alueen sosiaalinen keskus, kertoivat tuloksia esitelleet tutkija Jussi Nyrhinen ja suunnittelija Sami Tantarimäki.

Millaisista palveluista tulevaisuuden kyläkauppa sitten voisi koostua?

Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Niemisen esittämässä mallissa kyläkaupasta voisi löytyä esimerkiksi nettipiste, jossa on tarjolla kunnan palveluita. Myymälän yhteydessä voisi olla tila paikallisten yritysten käyttöön. Kyläkaupasta löytyisivät myös Alkon tuottamat verkkokaupan palvelut, apteekin palvelupiste, postin palvelupiste ja kauppaketjun verkkokaupan palvelu.

infokuva

Teksti: Anna Mäenpää, yhteiskuntasuhdepäällikkö, SOK

Mitä mieltä sinä olet?