Kemikaalien varoitusmerkinnät muuttuvat 0

Lisätietoa kemikaaleista ja niiden merkinnöistä löytyy muun muassa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin verkkosivuilla.

Hieman kevyemmin kemikaalien vaaraviestintään pureutuu:

Katso myös vihjeet: Näin luet kemikaalin varoitusetikettiä

Monissa kodeissa käytettävissä pesu- ja puhdistusaineissa on valmisteen vaarallisuudesta kertova varoitusetiketti, joka opastaa kuluttajia aineen turvallisesta käytöstä ja kertoo kemikaaliin liittyvistä vaaroista. Varoitusetiketin näkyvin osa on ollut oranssimustat varoitusmerkit.

Nyt oranssimustat varoitusmerkit ovat väistymässä ja ne korvaantuvat uusilla valko-musta-punaisilla varoitusmerkeillä.  Uudet merkit poikkeavat vanhoista sekä värin että muodon osalta.

Uusissa merkeissä vaarasymboli esitetään mustana valkoisella pohjalla. Vanha neliömuoto on poistunut ja tilalle on tullut kärjellään oleva punareunainen neliö.  Varoitusmerkkien alle on lisätty uutena elementtinä huomiosana. ”Vaara” ilmaisee vakavampaa haittaa kun taas ”varoitus”-sanalla kuvataan lievempää haittaa. Uudet varoitusmerkit ovat kansainvälisiä.

Huutomerkistä uusi varoitusmerkki

Muutoksen myötä varoitusmerkkien määrä laskee aikaisemmasta 10:stä 9:ään. Osa varoitusmerkeistä on saanut päivityksen, osa on uusiutunut kokonaan. Yksi kokonaan uusi varoitusmerkki on huutomerkki, joka kertoo valmisteen lievistä terveysvaaroista, kuten aineen ärsyttävyydestä.

Muutos vaikuttaa myös vaaraetikettien rakenteeseen. Opastuksessa käytettyjä ohjeita ja suositustekstejä on tarkennettu ja etikettiin on merkittävä kaikki valmisteen luokituksen aiheuttaneiden aineiden nimet. Lisäksi siinä on kerrottava tuotteen kauppanimi, toimittajan yhteistiedot sekä tuotteen määrätiedot.

Kauppojen hyllyillä muutos tulee näkymään vahvasti 1.6.2015 alkaen, jolloin myös seoksiksi luokiteltavat pesu- ja puhdistusaineet, maalit ja liimat  saavat uudet varoitusmerkit. Siirtymäkauden aikana, 1.6.2017 asti, myynnissä tulee olemaan tuotteita sekä vanhoilla että uusilla merkinnöillä.

 

 

Artikkelikuva: Tukes

Mitä mieltä sinä olet?