Hyviä uutisia tonnikalatehtailta 0

Finnwatchin  raportti , jossa kerrottiin tonnikalatehtaiden työolojen kehittymisestä Thaimaassa, oli ilouutinen!

Se on konkreettinen osoitus siitä, että yhteistyö tuottaa hedelmiä.

Vaikka tavarantoimittajiemme sosiaalisen vastuun valvonta on meille arkipäivää, Finnwatchin avulla olemme löytäneet kehitettävää käyttämistämme auditointimenetelmistä. Järjestön aktiivisuus on myös auttanut meitä kohdistamaan työpanoksemme paremmin juuri Thaimaan tonnikalateollisuudessa esiintyneisiin ongelmakohtiin.

Finnwatchin selvitys on lisännyt thaimaalaisten tonnikalatehtaiden ymmärrystä siirtotyöntekijöiden arkipäivästä. Haastatteluissa esiin tulleet asiat on pitkälti saatu korjattua.

Selvityksistä käynnistynyt työ on johtanut siihen, että tonnikalatehtaiden käytännöt ovat muuttuneet, mutta yhteistyö niiden parantamiseksi jatkuu.

”Kukaan ostajataho ei ole aikaisemmin halunnut jututtaa HR-johtajaamme tuntitolkulla/onpa kummallisia ostajavieraita”

Vieraillessamme  TUM:n tehtaalla syksyllä 2013 tehtaanjohtaja mainitsi vierailumme olleen poikkeuksellinen. Eivät ostajat tai etenkään johdon edustajat halua normaalisti jututtaa HR-osastoa tuntitolkulla.

Meidän agendallamme ei ollut tuolla vierailulla mitään muuta, kuin siirtotyöläisten palkkaukseen ja työoloihin liittyvät asiat. Oli itsestään selvää, että halusimme saada vastauksia henkilöltä, joka käytännössä vastaa työntekijöiden rekrytoinnista, perehdytyksestä ja hyvinvoinnista.

Agendallamme olivat myös työntekijöiden kouluttamiseen, perehdyttämiseen, työnohjaamiseen liittyvät asiat. Halusimme ymmärtää myös kulttuurieroista johtuvia johtamiseen liittyviä ongelmia.

Vierailulla molemminpuolinen ymmärrys lisääntyi roimasti.

Työohjeiden noudattaminen on tärkeää

Elintarviketuotannossa työohjeita on yleensä enemmän kuin tarpeeksi. Itse tuotantoon liittyvien työohjeiden lisäksi tehtaassa on työturvallisuuteen ja yleiseen siisteyteen liittyviä ohjeita, jotka kaikkien työntekijöiden pitää sisäistää.

Siirtotyöläisten kouluttaminen vaatii erityisiä sosiaalisia taitoja ja kulttuurierojen tunnistamista. Thaimaalaisten tonnikalatehtaiden velvollisuuksiin kuuluu myös, että siirtotyöntekijät perehdytetään heitä koskeviin työntekijän oikeuksiin. On siis löydettävä yhteinen kieli, jolla vaatimukset ja ohjeet tehdään tiettäväksi.

Ohjeiden noudattamisen valvonta on yleensä tiukkaa. Tiukasti ohjeistettuun työkulttuuriin kouluttaminen ei tapahdu itsestään. Raportissa mainituilla tonnikalatehtailla oli otettu selviä edistysaskelia siirtotyöläisten kuulemisessa ja kulttuurierojen tunnistamisessa. Heidän perehdytykseensä kiinnitettiin erityistä huomiota.

Viestimme kaikille thaimaalaisille yhteistyökumppaneille on ollut, että työntekijöiden kohteluun pitää kiinnittää erityistä huomiota, jotta siirtotyöläisten ei tarvitsisi tuntea itseään syrjityiksi tai väärinkohdelluiksi.

Epäkohdat kuntoon yhteistyöllä

Olemme sitoutuneet siihen, että korjaamme yhdessä TUM:n ja Unicordin kanssa Finnwatchin esiin nostamat epäkohdat. Kesällä käynnistämme kalastusalueiden valvontaan liittyvän BSCI-pilotin, johon osallistumme yhdessä thaimaalaisten tonnikalatoimittajiemme kanssa.

Lisäksi olemme pyrkineet vaikuttamaan BSCI:n auditointikäytäntöihin esimerkiksi palkanmaksuun liittyvän valvonnan tehostamiseksi.

Vielä pysyvämpiä ja kauaskantoisempia tuloksia saadaan laajapohjaisella sidosryhmätyöllä Thaimaan viranomaisten kanssa.

Keskustelumme thaimaalaisten tavarantoimittajien kanssa on jatkuvaa. Tämänkin kevään aikana olemme keskustelleet toimittajiemme kanssa monenlaisista asioista, viimeksi kestävästä tonnikalan pyynnistä.

Hankinta- ja laatuorganisaatiomme vieraili tammikuussa Thaimaassa kartoittamassa uusia tuotteita Rainbow maustettuihin tonnikaloihin.

Tämäkin yhteistyö oli tuloksellista ja antoisaa. Huhutieto kertoo, että valikoimiimme on loppuvuonna tulossa uusia eksoottisia tonnikalamakuja.

 

Artikkelikuva: Jari Simolin

infokuva

Teksti: Sari Ristaniemi, ryhmäpäällikkö, S-ryhmän marketkauppa

Mitä mieltä sinä olet?