S-ryhmän omien teurastamoauditointien tulokset valmistuivat 1

S-ryhmä on toteuttanut loppusyksystä ilmoittamansa teurastamoauditoinnit. Yhteensä 20 auditointia on tehty 17 sellaiselle teurastamolle, jotka toimittavat lihaa S-ryhmän marketkaupan valtakunnallisiin tai osuuskauppojen omiin paikallisiin valikoimiin.

Auditointeja on tehty nauta-, sika- ja lammasteurastamoille Suomessa ja ulkomailla. Auditoidut teurastamot kattavat näiden eläinlajien osalta yli 95 % S-ryhmän tuoreen lihan myyntivolyymista.

Auditoinneissa tarkastettiin lainsäädännön vaatimusten toteutuminen keskittyen eläinten hyvinvointiin.

 Arvioidut osa-alueet olivat: 

  1. Toimintaohjeisto
  2. Eläinten purku ja säilytys
  3. Eläinten siirtäminen teurastukseen
  4. Eläinten kohtelu
  5. Liikkumisen rajoitus- ja tainnutusvälineet
  6. Liikkumisen rajoittaminen
  7. Tainnutus
  8. Verenlaskun suorittaminen ja päättyminen, eläimen kuolema
  9. Kokonaisarvio eläinten hyvinvoinnin tasosta teurastamolla

Poikkeamiin puututaan

Tutkituista 17 teurastamosta poikkeamia havaittiin 11 teurastamolla. Poikkeamia todettiin yhteensä 46 kappaletta, joista sikateurastuksessa 15 kappaletta, nautateurastuksessa 13 kappaletta ja lammasteurastuksessa 18 kappaletta.

Poikkeamia havaittiin toimintaohjeistuksissa, eläinten siirtämisessä teurastukseen ja tainnutukseen sekä eläinten käsittelyssä purun ja säilytyksen yhteydessä. Myös teurastamoiden kirjanpidossa todettiin korjattavaa.

”Normaalin auditointiprosessimme mukaan kaikki poikkeamat ja kehitysehdotukset, joita tarkastuksissa tuli eteen, on purettu teurastamoiden kanssa. Meillä on yhteinen ymmärrys siitä,  miten hyvinvointiasioita kehitetään tästä eteenpäin. Kuudella auditoidulla teurastamolla ei todettu yhtään poikkeamaa eikä kehitystoimenpiteistäkään tarvinnut siten sopia”, suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen SOK Vähittäiskaupan ketjuohjauksesta toteaa.

Myös Evira tiedotti tänään omista teurastamoauditoinneistaan.

S-ryhmä jatkaa teurastamoauditointeja myös tulevaisuudessa osana normaalia ja jatkuvaa vastuullisuustyötään.

Auditoinneissa havaittujen ja teurastamojen kanssa läpikäytyjen kehittämistarpeiden lisäksi S-ryhmä suosittelee edelleen  teurastamoille videovalvontaa, joka olisi läpinäkyvästi muun muassa viranomaisten ja kaupan käytettävissä.

 

Kuva: Thinkstock

Yksi vastaus artikkeliin S-ryhmän omien teurastamoauditointien tulokset valmistuivat

Mitä mieltä sinä olet?