Tarvitaanko teurastamolla videokameroita? 0

Teimme viime syksyn teurastamovideokohujen jälkeen yllätysauditoinnit 17 teurastamolle. Tällä kertaa auditoijamme keskittyivät yksinomaan eläinten hyvinvointiin.

Kaikki, mitä tarkastuksilla tuli esiin, on nyt purettu teurastamoiden kanssa ja meillä on yhteinen ymmärrys siitä, miten hyvinvointiasioita kehitetään tästä eteenpäin.

Teurastamoiden eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilöstö sekä teurastamoita valvovat viranomaiset hallitsevat valtavan määrän tietoa ja käytännön kokemuksen kautta saatua osaamista teurastamoilla tapahtuvasta eläinten käsittelystä. Lopetusasetus määrittelee tarkkaan miten ja missä olosuhteissa eläimiä käsitellään.

Meille on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää tämä kokonaisuus ja päästä seuraamaan teurastamoiden jokapäiväisiä rutiineja teurastamolla.  Auditointitavoitteeemme saavutettiin kokeneiden riippumattomien eläinlääkäreiden avulla.

Kamera lisää läpinäkyvyyttä

Pääsääntöisesti eläinten kohtelu teurastamoilla oli asianmukaista. Teurastamoiden hyvinvointisuunnitelmat olivat kattavia ja henkilöstöltä vaadittavat kelpoisuustodistukset olivat kunnossa.

Haastavimmiksi osa-alueiksi todettiin eläinten säilyttäminen teurastamolla ja eläinten siirtäminen teurastukseen. Myös teurastamoiden kirjanpidossa todettiin korjattavaa.  Poikkeamia, jotka vaativat korjauksia tuli ilmi yhteensä 46. Kuudella auditoidulla teurastamolla ei todettu yhtään poikkeamaa.

Aiomme jatkossakin seurata eläinten hyvinvoinnin toteutumista toimitusketjuissamme. Läpinäkyvyyden lisääminen on tärkeää.

Niissä teurastamoissa, joissa tallentavat seurantakamerat ovat käytössä, valvonta on tehokkaampaa ja poikkeustilanteisiin voidaan palata videomateriaalin avulla yhdessä valvontaviranomaisen ja teurastamon eläinten hvyvinvointivastaavan kanssa.

Suosittelemmekin valvontakameroita kaikille teurastamoille eläinten hyvinvoinnin varmistamisen kannalta kriittisiin kohtiin eli eläinten vastaanottoon sekä tainnutuksen ja verenlaskun seurantaan.

infokuva

Teksti: Sari Ristaniemi, ryhmäpäällikkö, S-ryhmän marketkauppa

Mitä mieltä sinä olet?