S-ryhmä panostaa vastuullisesti tuotettuun kahviin 0

Mikä UTZ-sertifikaatti on?

  • Kansainvälinen kahvin, kaakaon ja teen sertifiointijärjestelmä
  • Sertifikaatti edellyttää valmistajalta sitoutumista vastuulliseen maataloustuotantoon ja kestävään raaka-ainehankintaan.
  • Sertifikaatti sisältää ympäristövaatimuksia ja sosiaalisen vastuun vaatimuksia, jotka todennetaan kolmannen osapuolen auditoinneilla
  • Lue lisää:  www. utz.org

Rainbow- ja X-tra -kahvien vastuullisuus ottaa loikan parempaan suuntaan. Ensi vuoden alusta 90 prosenttia kahvista on UTZ-sertifioitua.

Kansainvälinen UTZ-sertifikaatti asettaa ympäristövaatimuksia kahvin viljelylle ja huomioi viljelijöiden työolosuhteisiin liittyviä sosiaalisen vastuun vaatimuksia. Vaatimukset varmennetaan kolmannen osapuolen tekemien auditointien avulla.

Vastuullisuussertifioitujen tuotteiden määrä vähittäiskaupassa on viime vuosina ollut kovassa kasvussa. S-ryhmän myymälöiden valikoimassa on yli 50 erilaista vastuullisuussertifioitua kahvituotetta.

Kahvintuotantoon liittyy paljon ongelmia

Noin 70 prosenttia maailman kahvista tuotetaan pientiloilla, joista kahvi toimitetaan käsittelylaitoksiin tai osuuskuntiin ja lopulta kansainvälisille kahvipaahtimoille.

Kahvin tuottamiseen liittyy haasteita: tuotantomaiden viljelykäytännöt ovat alkeellisia, maankäyttö on osittain tehotonta eivätkä viljelijät osaa aina käyttää torjunta-aineita oikein.

Torjunta-aineiden väärinkäyttö aiheuttaa ongelmia myös työturvallisuudessa. Lisäksi sadosta saatava korvaus on paikoin riittämätön ja pahimmillaan tiloilla on havaittu pakkotyötä.

Kuppi vastuullista kahvia, kiitos

Kansainväliset paahtimot ja vähittäiskaupat tekevät töitä alkutuotannon vastuullisuuden parantamiseksi.  Vastuullisuuden varmentaminen on hankalaa, koska viljelytiloja on vaikea jäljittää. Tällöin ei pystytä pureutumaan alkutuotannon ongelmiin kuten työntekijöiden oikeuksiin tai viljelykäytäntöihin.

Kahvituottajamaat ovat pyrkineet parantamaan viljelijöiden ja ympäristön oloja lainsäädännöllä, mutta kehitys on riittämätöntä ja hidasta. Kahvin vastuullisuuden edistäminen onkin viime vuosina nojannut lähinnä kahvipaahtimoiden omiin vapaaehtoisiin vastuullisuusohjelmiin sekä erilaisiin vastuullisuussertifikaattien vaatimuksiin.

Tunnetuimmat kahvin sertifiointimallit ovat Reilu kauppa, UTZ ja Rainforest Alliance, jotka pyrkivät parantamaan kahvinviljelyn vastuullisuutta alkutuotannossa. Sertifikaattien kriteerit huomioivat niin kahvin viljelyn ympäristövaikutukset kuin työntekijöiden oikeudet.

infokuva

Teksti: Senja Forsman, vastuullisuusasiantuntija, S-ryhmän vähittäiskauppa

Mitä mieltä sinä olet?