Vieraskynä: Eläintuotannon faktat avuksi ostopäätöksiin 0

Kaupan munahyllyssä seikkailee monenlaista munaa: on vapaata, onnellista, virkkua, pienryhmää, prinsessaa… Maitokaapilla valinnanvaraa on perinteisestä ”sinisestä maidosta” uusimpiin maitojuomiin, ja lihahyllyllä vaihtoehtoja riittää eri eläinlajeista erilaisiin rasvaprosentteihin ja ruhonosiin.

Monelle tuottaa kuitenkin vaikeuksia arvioida eläinperäisistä tuotteista, millaisen elämän eläimet ovat eläneet, ja mikä tuotevalinta olisi eläinten hyvinvoinnin kannalta paras. Eläinten oloja erilaisissa tuotantomuodoissa voi vertailla viime vuonna julkaistussa Eläin ruokana -oppaassa. Verkko-opas auttaa valitsemaan eläinten hyvinvoinnin kannalta parhaat muna-, maito- ja jauhelihatuotteet.

Eläinten hyvinvointi kiinnostaa 

Eurobarometrin mukaan 99 prosenttia suomalaisista pitää eläinten hyvinvointia tärkeänä, ja 90 prosentin mielestä eläimet ansaitsevat parempaa suojelua kuin ne nyt saavat. Suurin osa kuluttajista olisi valmis maksamaan ruoasta enemmän, jotta tuotantoeläinten hyvinvointi otettaisiin paremmin huomioon.

Kiinnostus kasvaa, mutta samaan aikaan ajaudumme yhä kauemmas eläintuotannon todellisuudesta ja tietomme siitä jäävät puutteellisiksi. Tietoa eläinten hyvinvoinnista tarvitaan kulutusvalintojen pohjaksi; sen on oltava helposti saatavilla ja nopeasti omaksuttavissa. Kuluttajat haluavat tietoa eläinten hyvinvoinnin tasosta nimenomaan ostotilanteen yhteydessä, kertoo Eurobarometri.

Kotimainen ja luomu parhaita valintoja

Eläinten hyvinvoinnin kannalta on väliä, millaisen eläinperäisen tuotteen kuluttaja hyllystä valitsee. Eläinperäisten tuotteiden käyttäjä voi edistää eläinten hyvinvointia ostamalla kotimaista ja suosimalla luomua. Määrän sijasta voi panostaa laatuun ostamalla vähemmän, mutta parempaa.

Eri tuotantotavat tarjoavat erilaiset edellytykset hyvinvoinnille. Suomessa ei vielä ole käytössä erikseen eläinten hyvinvoinnista kertovaa tuotemerkintää, joten toistaiseksi luomumerkki kertoo varmimmin, että eläimen elinolosuhteet ovat olleet mahdollisimman lajinmukaiset. Myös ns. free range -tuotantotapa, esimerkiksi ulkokanalat, antaa eläimille mahdollisuuden tavanomaista suurempaan liikkumisen vapauteen ja ulkoiluun.

Tunnista tuotantotapa

Eläinperäisiä tuotteita markkinoidaan tyypillisesti useilla eri kauppanimillä, mutta säädöksin määriteltyjen tuotantotapojen määrä on todellisuudessa rajatumpi. Esimerkiksi kananmunia tuotetaan neljällä eri tavalla: virikehäkkikanaloissa, lattiakanaloissa, free range -tuotantona ja luomuna. Maidontuotannossa noudatetaan tavanomaisen tai luomutuotannon säädöksiä. Lisäksi maitohyllystä löytyy ns. vapaan lehmän maitoa, jota tuotetaan pihattonavetoissa.

Lihantuotannossa säädöksiin perustuvia tuotantotapoja ovat tavanomainen ja luomu; toisaalta esimerkiksi naudanlihan tuotantotavat eroavat sen mukaan, onko liha peräisin lypsylehmästä tai sen vasikasta, tai onko se niin sanotun emolehmän vasikan lihaa eli alun perinkin lihaksi kasvatettua nautaa.

Faktoja fiiliksen sijaan

Eläinten kannalta tuotantotavalla on merkitystä: eroja on esimerkiksi siinä, pääsevätkö eläimet ulkoilemaan, miten paljon tilaa niillä on sisätiloissa käytettävissään, pidetäänkö niitä kytkettyinä tai liikkumista rajoittavissa häkeissä vai saavatko ne liikkua vapaasti. Näihin kaikkiin voi kukin meistä vaikuttaa omilla ostopäätöksillään. Tieto eläintenpidon faktoista yllättää usein, mutta aiheeseen perehtyminen on palkitsevaa ja avaa uusia näkökulmia siihen, millaista ruoantuotantoa omilla valinnoillamme haluamme tukea.

Hyvä lähtökohta on tutustua ja vertailla eri vaihtoehtoja. Eläinten hyvinvoinnin kyseessä ollessa faktat ovat fiilistä parempi peruste ostopäätöksille.

infokuva

Teksti: Tiina Kauppinen, erityisasiantuntija, FT, Eläinten Hyvinvointikeskus EHK

Mitä mieltä sinä olet?