Turvallinen tekstiili – tietoa kemikaaleista 0

Kaikki tekstiilit sisältävät kemikaaleja. Niitä tarvitaan tekstiiliraaka-aineen valmistuksessa, värjäyksessä ja viimeistyskäsittelyissä. Kemikaaleilla parannetaan materiaalin ominaisuuksia kuten värinkestoja, lianhylkivyyttä, rypistyvyyttä ja paloturvallisuutta.

EU-lainsäädäntö, kansalliset lait ja säädökset asettavat kemikaaleille tiukat raja-arvot, joiden toteutumista ja käyttöä viranomaistahot kuten Tulli valvovat.

Kuluttajasuojalain mukaan kaikilla kuluttajalla on huolellisuusvelvoite, joka tarkoittaa, että jos havaitsee vaaraa aiheuttavan tuotteen, pitää siitä ilmoittaa valvovalle viranomaiselle, joka Suomessa on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Yleisimmät kemikaalit

Formaldehydi parantaa luonnonkuiduista ja muuntokuiduista valmistettujen kankaiden ja neulosten siliävyysominaisuuksia. Formaldehydin tunnistaa etikkaisesta hajusta. Se lähtee suurimmaksi osaksi pois ensimmäisessä pesussa tai kunnon tuuletuksella. Formaldehydi voi aiheuttaa ihoreaktioita herkkäihoisille. Sen käyttö tekstiiliteollisuudessa on kuitenkin nykyään vähäistä.

Nikkeli on raskasmetalli, jota voi olla metalliosissa kuten napeissa, painonapeissa, niiteissä ja metallivetoketjuissa. Nikkeli voi aiheuttaa herkkäihoiselle ihoreaktioita. Nikkelipitoisia nappeja ja neppareita ei saa liittää vaatteisiin pinnoittamattomina. Myös pinnoitettuna napeista ja neppareista vapautuvan nikkelin määrä on tarkasti rajoitettu.

Ftalaatit ovat muovin pehmittimiä, joiden avulla kovasta muovista saadaan käyttäjäystävällisempi, taipuisa ja pehmeämpi. Ftalaatteja voi olla kurahanskoissa ja sukkien liukuesteissä. Tiettyjen ftalaattien käyttöä on rajoitettu kaikissa leluissa ja lasten hoitotarvikkeissa sekä sellaisissa lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa, jotka lapsi voi panna suuhun.

Nonyylifenolietoksylaattia käytetään tekstiilien ja nahan viimeistyspesuissa. Mikäli viimeistyshuuhtelut ovat riittämättömät, voi ainetta jäädä tuotteeseen. Huuhteluiden jälkeen mahdollisia tuotteeseen jääneitä pitoisuuksia ei pidetä vaarallisina ihmisille, vaan ongelma on se, että ne vahingoittavat vesistöjä poistuessaan pesujen mukana.

Kadmiumia voi olla tekstiilien muovipakkauksissa. Se on yksi valvotuimmista raskasmetalleista, koska se on vaarallinen luonnolle ja ihmiselle. Elimistössä se kerääntyy maksaan ja munuaisiin heikentäen niiden toimintaa. Vaarallisuutensa takia kadmiumin käyttö käyttötavaroissa on kielletty lähes kokonaan. Näihin käyttötavaroihin luetaan myös tekstiilien suojana käytetyt muovipussit.

Kuusiarvoiselle kromille (Cr6+), jota käytetään nahan viimeistyksessä, on asetettu rajoitteet. Sitä ei käytetä nahkatuotteissa sellaisenaan, mutta sitä voi muodostua muun muassa parkitusprosessissa. Kromi Cr6 voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Kuusiarvoisen kromin pitoisuuksia tutkitaan muun muassa nahkakengistä.

Raja-arvojen valvonta suojaa haitoilta

Kaikilla edellä mainituilla kemikaaleilla tai kemiallisilla aineilla on tiukat raja-arvot. Kun tuote täyttää asetetut rajat, voidaan sen sanoa olevan haitta-aineeton eli se ei aiheuta ihoreaktioita eikä ärsytä käyttäjäänsä.

Mikäli kemiallisia aineita on tuotteessa yli sallittujen rajojen ja tuotteet joutuvat kosketuksiin ihon kanssa, voivat ne aiheuttaa allergisia ihoreaktioita, punoitusta ja kutinaa.

Vaikka vaatteita voidaan lainsäädännön, asetusten vaatimusten sekä valvonnan perusteella pitää turvallisina ja haitta-aineettomina, varsinkin herkkäihoisten on suositeltavaa pestä ihokosketuksiin joutuvat vaatteet ennen käyttöä.

infokuva

Teksti: Satu Fält-Itkonen, tuotelaatupäällikkö, S-ryhmän vähittäiskauppa
Kuva: Thinkstock

Mitä mieltä sinä olet?