S-ruokakauppojen esteettömyys tekee asioinnista helppoa ja turvallista 0

Esteettömyys huomioidaan S-ryhmän marketkaupan ketjujen myymäläsuunnittelun kaikissa vaiheissa. Lähtökohtana on turvata asiakkaille esteetön asiointi ja työntekijöille esteetön työympäristö vähentämällä myymäläympäristön haittoja.

Esteettömyys perustuu Suomen rakentamiseen liittyvään lainsäädäntöön sekä rakentamismääräyskokoelmaan. Lainmukaisten edellytysten lisäksi S-ryhmässä pyritään parantamaan esteettömyyttä monin eri tavoin.

Turvallista kulkua parkkipaikalta kauppaan

Kaavoitus- ja rakennussuunnitteluvaiheissa myymälän esteettömyys huomioidaan rakennuksen sijainnin ja alueen saavutettavuuden helppoudessa sekä kulkuväylien ja parkkipaikkojen sijainneissa. Myymäsuunnittelun yhteydessä siis arvioidaan, onko liikkuminen sisällä myymälässä tai ulkona paikoitusalueella sujuvaa ja esteetöntä.

Huomioitavia asioita ovat myös liikkumisen turvallisuus kuten kulkuväylien kaltevuudet, valaistus, opastaminen tai niiden ylläpitoedellytykset.

Myymäläympäristön pitää olla turvallinen ja mahdollistaa käyttäjälle esteetön liikkuminen. Esteetön ja turvallinen kulku varmistetaan kaikissa sisään- ja uloskäynneissä siten, että yleiset kulkuväylät pidetään avoimina ja turhia kiinteitä esteitä tai lattiapintojen tasoeroja vältetään.

Valoa, opasteita ja leveitä väyliä

Turvallinen ja esteetön liikkuminen myymäläympäristössä huomioidaan myös kalustuksen, valaistuksen, opastuksen sekä äänentoiston ratkaisuissa. Myymälä varustetaan riittävällä yleisvalaistuksella ja oikein sijoitettujen opasteiden pitää olla selkeitä ja helppolukuisia.

Myymäläkalusteet sijoitetaan niin, että sisääntulot, käytävävälit ja kassavälit ovat esteettömät ja riittävän leveät myös liikuntaesteisille ja lastenvaunuilla asioiville asiakkaille.

”Kaikille soveltuva ja esteetön myymäläympäristö toimii moitteettomasti, kun se palvelee jokaista käyttäjää turvallisesti erilaisissa tilanteissa.”

Liikuntaesteisille on tarjolla helposti tavoitettavia punnitusvaakoja sekä erityisiä ostosvaunuja, jotka helpottavat myymäläympäristössä asiointia ja liikkumista.

Myymäläympäristöön varataan myös erillisiä levähdyspaikkoja. Henkilökunnan saavutettavuus varmistetaan myymälän sisälle sijoitettavilla myymälähenkilökunnan kutsupuhelimilla.

Tuotteiden esillepano tukee helppoa ostamista

Myös tuotteiden esillepanoa suunnitellaan esteettömyyden näkökulmasta. Periaatteena työssä on, että esillepanot ovat selkeitä ja siistejä, ja tuotteet ovat helposti ostettavissa. Hinta- ja tuotemerkintöjen pitää olla oikein sijoiteltuja ja selkeitä.

Myymäläsuunnittelutyössä tuote-esillepanoissa ylimmät ostokorkeudet määritellään maksimissaan 175 senttimetrin korkeudelle lattiasta.

Ylimmille hyllyille sijoitetaan harvemmin ostettavia tuotteita, jolloin eniten ostettavat tuotteet sijaitsevat matalammilla hyllyillä ja ovat asiakkaille helpoimmin saavutettavissa.

Mikäli asiakas ei ylety ottamaan tuotteita ostokorkeudelta, apua saa myymälähenkilökunnalta.

infokuva

Teksti: Mia Tuovinen, myymäläsuunnittelupäällikkö, S-ryhmän vähittäiskauppa
Kuva: Lari Lappalainen

Mitä mieltä sinä olet?