Vierailulla Bangladeshin ja Kiinan tekstiilitehtailla 0

Ruuhka saa aivan uuden merkityksen Bangladeshissa. Automatka vaatetehtaalle on yhdeksän kilometriä, mutta matka kestää kaksi tuntia. Tiet ovat todella huonossa kunnossa, liikenne on kaoottista ja valtaosa kuljettajista on itseoppineita, vailla ymmärrystä liikennesäännöistä.

Olemme matkustaneet Aasiaan vierailemaan S-ryhmän omien merkkien tavarantoimittajien tehtailla Bangladeshissa ja Kiinassa. Haluamme varmistaa, että tuotanto-olot tavarantoimittajien tehtaissa ovat asianmukaiset.

Keskeinen työkalumme vastuullisuuden varmistamisessa on kolmannen osapuolen auditoinnit, joissa tarkastetaan esimerkiksi se, että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan, työturvallisuusasiat ovat kunnossa ja työaika- ja palkkaus ovat asianmukaiset.

Ja kuten nyt, vierailemme silloin tällöin tehtaissa myös itse, jotta ymmärrämme paremmin tehtaan toimintaa, olosuhteita ja lähtökohtia, ja voimme keskustella tavarantoimittajiemme ja tehtaiden työntekijöiden kanssa suoraan. Vierailut myös osoittavat kumppaneillemme, että heidän työnsä on meille tärkeää.

***

Viisi vuotta sitten Bangladeshin Dhakassa Rana Plaza -tehdas romahti ja 1 100 ihmistä sai surmansa. Rakennusta ei oltu tarkoitettu teollisuuskäyttöön eikä se kestänyt tuotannosta syntynyttä tärinää.

Onnettomuuden jälkeen Bangladeshissa alettiin kiinnittää huomioita tehtaiden palo- ja rakennusturvallisuuteen, minkä seurauksena useita tehtaita on suljettu käyttökelvottomina.  Erityisesti vientiin suuntautuneissa tehtaissa on panostettu muun muassa paloturvallisuuteen lisäämällä sammutuskalustoa sekä edistämällä työntekijöiden osaamista.

Pikkuhiljaa myös asenteet muuttuvat, eivätkä tehtaiden omistajat koe turvallisuuteen ja työoloihin liittyviä vaatimuksia vain ostajien vaatimuksina tai kiusantekona, vaan näkevät niiden oikeasti parantavan omaa toimintaa, työntekijöiden hyvinvointia ja sitä kautta myös omaa myyntiä.

On kuitenkin todettava, että osa muutoksista on kosmeettisia ja tehty meitä ostajia varten. Esimerkiksi tärkeät toimintaohjeet kerrotaan usein sekä bengaliksi että englanniksi isoilla seinäjulisteilla. Kysyin tehtaan omistajalta, onko heillä paljonkin työntekijöitä, jotka eivät ymmärrä bengalia. Sain humoristiseen sävyyn vastauksen: ” Ei, nämä ovat teitä ostajia varten.”

Vaikka kaikki ohjeet on esitetty kirjallisena, osaa todellisuudessa vain puolet tehtaiden työntekijöistä ne lukea. Nämä työntekijät opastavat muita. Lisäksi järjestetään koulutuksia, joissa käydään läpi muun muassa turvallisuuteen liittyviä asioita.

Monet tuotantovaiheet perustuvat tehtailla vielä käsityöhön. Automaatiosta puhutaan paljon, mutta toistaiseksi sitä käytetään maltillisesti, sillä Bangladeshissa työvoima on edullista. Minimipalkka on reilu 50 euroa kuussa. Vierailemillamme tehtailla palkkataso oli kuitenkin korkeampi ja vaihteli tehtävän vaatimustason mukaan.

***

Suurin osa S-ryhmän omien merkkien ja oman maahantuonnin tehtaista sijaitsee Kiinassa. Vierailimme kenkätehtaalla, jossa valmistetaan esimerkiksi House-merkkisiä lasten lenkkareita.

Kiinassa meidät otettiin vastaan lämpimästi. Keskustelimme tehdaskierroksen aikana ja sen jälkeen melko avoimesti kehitysehdotuksista. Moni asia tehtailla kaipaa vielä parannusta, mutta monet niistä vievät aikaa. Esimerkiksi ylitöiden rajoittaminen vaatii laajempaa työskentelykulttuurin muutosta. Kiireisimpinä aikoina ylityöt ovat yleisiä. Ylitöiden tekeminen on vapaaehtoista, mutta monet työntekijöistä haluavat kuitenkin niitä tehdä, sillä niistä maksetaan hyvin.

Kiinassa ei ole vapaata ammattiyhdistysliikettä. Kannustammekin tehtaiden johtoa vuoropuheluun työntekijöidensä kanssa. Tämä ei vastaa vapaata järjestäytymistä, mutta pyrkii kuitenkin lisäämään työntekijöiden äänen kuulumista tehdastasolla.

Kiina ja Bangladesh ovat hyvin erilaisia maita. Kiinassa infrastruktuuri on paikoin äärimmäisen kehittynyt, talous kasvaa ja maa on yksi maailman vaikutusvaltaisimpia valtioita. Bangladeshissa puolestaan infra on puutteellinen, köyhyys yleistä, maan poliittinen tilanne epävakaa ja yleinen turvallisuustaso heikko.

Kummassakin maassa on omat erityispiirteensä vastuullisuuden näkökulmasta, mutta toisaalta tehtaat ovat hyvin samanlaisia. Yleistä oli positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen ja kehittymiseen. Ennen kaikkea oli mukava nähdä, miten ylpeitä tehtailla oltiin omista tuotteista.

infokuva

Teksti: Senja Forsman, vastuullisuuspäällikkö, S-ryhmän vähittäiskauppa
Twitter: @SenjaForsman 

Mitä mieltä sinä olet?