Patarummun uutiskirjeen ja artikkeleiden kommentoinnin henkilötietojen käsittely

1 Rekisterinpitäjä

SOK Vähittäiskaupan ketjuohjaus
Postiosoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ
patarumpu@sok.fi
Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki
Y-tunnus 0116323-1

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Aino Sten, aino.sten@sok.fi

3 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietojen käsittelyn tarkoituksena on SOK Vähittäiskaupan ketjuohjauksen ylläpitämän Patarumpu-uutiskirjeen tilaajatietojen hallinta, uutiskirjeiden lähetys ja lähetysten seuranta.

Artikkeleiden kommentointi Patarummussa edellyttää sähköpostiosoitteen antamista. Näin kommentoija saa sähköpostiinsa tiedon, mikäli keskustelu aiheesta jatkuu tai joku vastaa hänen kommenttiinsa.

Uutiskirjeen tilaajatietoja tai artikkelin kommentointiin käytettyä sähköpostiosoitetta ei käytetä muihin tarkoituksiin kuten suoramarkkinointiin tai markkinatutkimuksiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön omaan suostumukseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia voimassaolevia tietoja: uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite ja artikkelin kommentoijan antama sähköpostiosoite ja IP-osoite.

6 Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Rekisterin tiedot saadaan uutiskirjeen tilaajilta Patarumpu.fi-sivuston uutiskirjeen tilauslomakkeella tai artikkelin kommentointikentästä.

7 Vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa.

Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa. Henkilötietoja käsitellään verkkosivun ylläpitoon osallistuvan kumppanin toimesta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä.

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

8 Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

9 Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoitetta säilytetään niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa tai rekisteröity peruuttaa uutiskirjeen tilauksen.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Uutiskirjeen tilaajalla ja artikkelin kommentoijalla on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella pyynnöllä, joka tehdään verkkolomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä, joka postitetaan osoitteella SOK Vähittäiskaupan ketjuohjaus/Tiina Leppiniemi, PL 1, 00088 S-RYHMÄ.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön lähettämällä sähköpostia osoitteeseen aino.sten@sok.fi.
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
  • Oikeus vastustaa käsittelyä
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
  • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Sidosryhmärekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.